Week 1

cts VS psu

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7lc-958496888

ffl VS ttt

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7lc-958456437

bco vs war

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7anythinggoes-958022812

cro vs slm

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7anythinggoes-960033857

lcl vs wfw

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7anythinggoes-962988181

ddu vs dsp

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7anythinggoes-956991274

hit vs ssh

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7lc-958518705

mma vs mst

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7lc-958862870

Week 2

cts VS SLM

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7anythinggoes-962966878

ffl VS PSU

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7lc-961441246

TTT vs war

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7lc-963301505

bco vs cro

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7anythinggoes-962888196

mma vs wfw

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7lc-962520318

ddu vs lcl

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7anythinggoes-963022914

dsp vs hit

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7anythinggoes-963518009

mst vs ssh

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7lc-962505877

Week 3

Ccr vs cts

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7lc-965572451

ddu vs ffl

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7lc-965585863

hit vs war

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7lc-966547256

cro vs mst

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7lc-964982732

lcl vs psu

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7anythinggoes-965397570

dsp vs ttt

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7anythinggoes-967100660

bco vs ssh

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7lc-966439900

mma vs slm

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7anythinggoes-966070144

Week 4

CTS vs ddu

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7anythinggoes-969175369

ccr vs ffl

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7lc-971594369

mst vs war

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7lc-968093417

cro vs hit

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7lc-970565306

dsp vs psu

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7anythinggoes-968517335

lcl vs ttt

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7lc-970165506

bco vs mma

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7lc-971027414

slm vs ssh

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7anythinggoes-970136543

Week 5

CTS vs ffl

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7anythinggoes-972987190

ade vs war

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7lc-972567984

psu vs ttt

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7lc-974705162

bco vs slm

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7lc-976215418

ccr vs ddu

hhttps://replay.pokemonshowdown.com/gen7lc-972662659

hit vs mst

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7lc-971628505

dsp vs lcl

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7anythinggoes-974657915

mma vs ssh

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7lc-972118521

Week 6

CTS vs LCL

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7anythinggoes-978283938

dsp vs ffl

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7anythinggoes-976647562

ssh vs war

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7lc-978304302

ade vs mma

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7lc-974505143

CCR vs psu

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7lc-977261670

ddu vs ttt

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7lc-978266761

bco vs hit

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7lc-976701242

mst vs slm

https://replay.pokemonshowdown.com/gen7lc-976012016